Tumblelog by Soup.io
 • thuskov
 • mrasz
 • mrsnobodyy
 • kenniceangle
 • rachel-green
 • Merlinka
 • NeverLoseHope
 • maruda
 • troubles
 • kolyzka
 • ziomalon
 • swaymeplease
 • Iriss
 • niepotrzebnaprzygoda
 • nothingmore
 • somciowo
 • palenieszkodzizdrowiu
 • opheliac
 • occasiondressesuk
 • storczyk
 • 0agus0
 • lekkotak
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • pannaanna
 • szaaatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

Nie ma końca - Tomasz Różycki

Nie ma końca świata - sprawdziłem i wiem:
za oceanem nowy ląd i ludzie
patrzący w perspektywę horyzontu,
który ugina się i wznosi. Inne
marzenia w sobotnim mieście, kawiarnie
i kina płoną tysiącem głów. Nie ma
końca płaczu w ciemnej poczekalni
i podróż nie kończy się nawet we śnie.

Jest koniec świata - sprawdziłem to i wiem:
za łóżkiem, w którym przewracasz się jeszcze
o wpół do piątej rano - już przez okno 
wchodzi nieprzytomne światło - wyciągasz
mokra rękę i nie spotykasz tam nic. 
Ani ciepłego ciała, ani ściany.
Chciałem powiedzieć ci wtedy, że jestem.
W ten niewytłumaczalny sposób, jestem.
Reposted frommalw malw viafajnychnielubie fajnychnielubie
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viapiehus piehus
2123 39d8 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange viaOnly2you Only2you

October 12 2018

1734 b544 500
Reposted frombeer beer viapiehus piehus
9824 db56 500
Reposted fromoll oll viapiehus piehus
2382 c31a 500
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaawakened awakened
1491 c0d0
Boże, napraw mnie. Zepsułam się. Tak bardzo zepsuł mnie ten świat. 
— modlitwa pod poduszką.

October 11 2018

October 10 2018

8639 8651 500
Leonid Afremov
4527 209d 500

October 08 2018

4141 f85d 500
Reposted fromWaszmaster Waszmaster viakotfica kotfica
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viakotfica kotfica
9760 539d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
8971 cff7
Reposted fromSulejman Sulejman vianezavisan nezavisan
8588 3713 500
Reposted fromTullfrog Tullfrog viainnocencja innocencja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl