Tumblelog by Soup.io
 • kenniceangle
 • rachel-green
 • Merlinka
 • NeverLoseHope
 • maruda
 • troubles
 • kolyzka
 • ziomalon
 • swaymeplease
 • Iriss
 • niepotrzebnaprzygoda
 • nothingmore
 • somciowo
 • palenieszkodzizdrowiu
 • opheliac
 • occasiondressesuk
 • storczyk
 • 0agus0
 • lekkotak
 • spis-rzeczy-ulubionych
 • pannaanna
 • szaaatan
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2017

3847 9c7d 500
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
6444 8e1b 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viabanshe banshe
9988 bf0e
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viabanshe banshe
Wiem, że nuda zabija związki. Ani przez sekundę nie czułem nudy z moją żoną i ona mam wrażenie też nie. Zawsze jest tak, że emocje gasną, ale cały czas trwa związek duchowo emocjonalny. I on cały czas inspiruje, cały czas kręci. Człowiek wstaje rano i jest ciekaw, co ona powie. Po prostu. Zwyczajna rzecz. Nie ma tak, że ktoś cię znudzi, to mówisz danke. To ja sobie znajdę nową lalkę i będę się bawił. Nie ma tak, bo wtedy człowiek zostaje z szeregiem lalek albo ze wspomnieniami o nich. Do człowieka trzeba się dogrzebać, doskrobać. To nie jest tak, że jak cię żona zmęczy, znudzi to jest koniec. Wystarczy chwilę przeczekać i już jest dobrze.”
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromavooid avooid vianieobecnosc nieobecnosc
5227 aaba 500

butteryplanet:

this is a Pachliopta kotzebuea butterfly, she’s so black the light won’t even bounce off her wings, that’s why she looks like a butterfly-shaped black hole on camera :)

our cinemagraphs on instagram: @kitchenghosts

ISMENE: you are a person in love with the impossible.
 ANTIGONE: and when my strength is gone I’ll stop.
— Anne Carson/Sophocles „Antigonick”
Reposted fromverronique verronique

December 05 2017

Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSanderke Sanderke
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viamadadream madadream
3491 81b6
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viamadadream madadream
6573 8012 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabirke birke

December 04 2017

Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaifyouleave ifyouleave
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viazavas zavas
8191 b2de
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaSylvka Sylvka
8184 d528
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaSylvka Sylvka
1677 2ad1
Reposted frommyrla myrla viadancingwithaghost dancingwithaghost
6404 7f71
Reposted fromsavatage savatage viasilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl